Vi vill stoppa Preemraff

Grön Ungdom kämpar emot alla investeringar i fossil industri, fossil infrastruktur - ja, kort sagt det fossila samhället. Preemraff är just en sådan investering. Därför kommer vi aldrig ge oss. Vi ska stoppa Preemraff. ...