Vi ser hur du anstränger dig för att göra de klimatsmarta valen i din vardag, men vi vill inte att du ska vara ensam om att göra de valen. Vi vill att politiken ska driva på för att ställa om samhället så dina val inte blir motarbetade. Vårt samhälle behöver förändras i grunden och den förändringen är så mycket större än en enskild individs kost eller livsstil. Därför krävs det att politiken förändras. Det är dags att ta steget från att bara leva miljövänligt till att också rösta miljövänligt.

FNs generalsekreterare lovordar Sverige klimatpolitik och menar att den är ett föredöme för världen. Det är inte en slump att vår klimatpolitik blivit så skarp. Det är något som vi gröna arbetat envist för och oftast i motvind också. För vi vet att klimatet inte kan vänta.

Samtidigt är det otroligt mycket kvar för oss att göra och vi är inte nöjda än. Sverige är ett av de tionde värsta länderna i världen om man ser till vilket ekologiskt fotavtryck vi har per person. Det skulle behövas mer än 4 jordklot om alla människor i världen levde som oss. Bara den här sommaren har vi fått ett smakprov på de bränder och extremväder som väntar om vi inte agerar nu. De utsläpp och de föroreningar vi orsakar drabbar djur och natur allvarligt. Den biologiska mångfalden är hotad och forskare talar om att den sjätte massutrotning av arter är på gång. Det här är så mycket större än oss som individer och därför krävs det modig politik för att möta de här utmaningarna och ställa om samhället.

Allt du gör som privatperson för att minska dina egna utsläpp och din miljöpåverkan är såklart bra, men för att det ska vara lönsamt behövs det att politiken och samhället i stort tar sitt ansvar. Det gör den inte idag. Innan 1 april i år betalade exempelvis inte flyget för sina klimatutsläpp. När Miljöpartiet och regeringen lade förslag om att införa flygskatten, hotade allianspartierna att fälla regeringen med misstroendeförklaringar. I Sverige lever vi som att vi har fyra jordklot, men att beskatta flyget för sina klimatutsläpp fick Moderaterna och Centerpartiet att gå i taket.

Flygskatten är på plats men det finns mer kvar att göra för att ställa om Sverige till det gröna samhället vi vill se! Vi vill:

  • Införa höghastighetståg och rusta upp järnvägsnätet. Tåget ska konkurrera ut inrikesflyget och bilen.
  • I städerna ska vi satsa på fler och bättre cykelbanor för att den smutsiga bilismen ska minska. Bilarna orsakar ett enormt folkhälsoproblem med sitt ständiga buller och med sina farliga avgaser.
  • Höja flygskatten. Den flygskatten som införts nu är bra, men vi vill att den indexeras så att den höjs varje år med inflationen.

Vi har politiken som ställer om samhället; vi har politiken som inte motarbetar dig och dina val. Den 9 september kan du göra ett val som är så mycket större än andra valen du gör i din vardag. Det viktigaste valet du gör för klimatet är politiskt.