Vi ser dig. Vi känner samma oro som du och vill också ha ett medmänskligare Sverige. Vår vision är en värld där alla kan flytta, men ingen tvingas fly. Idag är vi långt från den visionen och vi ser ett Sverige som blir allt kallare och sluter sig, istället för att ta sitt medmänskliga ansvar och hjälpa människor i nöd.

År 2015 kom många människor till Sverige i hopp om ett tryggt liv. Många av de här personerna var under 18 år och är ungdomar precis som vi. På grund av onormalt långa handläggningstider hann flera av dem fylla 18 år och riskerade därför att utvisas. Det här är vår ungdomsgeneration. Våra klasskompisar, vänner och grannar.

Tack vare den gymnasielag som Miljöpartiet fått igenom i riksdagen har fler unga fått möjligheten att ompröva sin ansökan och få stanna. ID-kravet som infördes 2016 har nu också slopats. Men mycket återstår för att föra migrationspolitiken i rätt riktning igen vill vi att:

  • Den tillfälliga asyllagstiftningen rivs och att permanenta uppehållstillstånd åter bli norm. Permanenta uppehållstillstånd gör att man kan rota sig, integreras bättre och känna sig trygg.
  • Familjeåterföreningen ska bli enklare. Många familjer har splittrats, vilket har skapat stort lidande. När fler familjer får återförenas blir människor lyckligare och kan starta ett nytt liv tillsammans.
  • Människor inte ska utvisas till farliga länder. Sverige avråder från resor till Afghanistan, men utvisar samtidigt ungdomar dit. Vi känner vill att vår ungdomsgeneration ska kunna växa upp i säkerhet.

Dessa begränsningslagar har också resulterat i en stor oro hos många asylsökande. För många har den här oron övergått i ångest och många lider av psykisk ohälsa. Med en medmänsklig migrationspolitik kan nyanlända människor få möjligheten att påbörja sitt liv i Sverige under lugnare och tryggare förhållanden.

Det är på riktigt nu. Vindarna har vänt, både här i Sverige och i Europa ser vi hur högerextremismen får fotfäste. Det politiska samtalet har förskjutits och vi behöver bli så många fler som kämpar för en medmänsklig politik.

Vi ser dig och vi är övertygande om att ett bättre och medmänskligare Sverige är möjligt. Det kommer vi aldrig sluta kämpa för. Vill du kämpa med oss? Engagera dig idag och gör skillnad, på riktigt!