Förlängd tid att kandidera till riksvalberedningen!

5 november skulle egentligen ha varit sista dag att kandidera till riksvalberedningen. Men av olika skäl väljer beredningsgruppen att skjuta på deadline med en vecka. Nytt datum för att kandidera till riksvalberedningen är istället nästa söndag den 12:e november.

Riksvalberedningen fyller en av de viktigaste funktionerna inom förbundet genom att de varje år bereder vilka som ska representera Grön Ungdom på riksnivå. Bland annat bereder riksvalberedningen vilka som ska vara språkrör, sitta i förbundsstyrelsen och representera Grön Ungdom på kongressen. Till riksårsmötet 2018 ska det väljas en ny riksvalberedning, som bland annat ska bereda ett viktigt språkrörsval 2019.

För att kandidera ska du till att börja med fylla i detta formulär: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScr7zmc2_TpsA9jbnE75cSZV67bKivkcuMYY85gvABq9iECvw/viewform

Efter att du fyllt i formuläret kommer beredningsgruppen av riksvalberedningen kontakta dig för mer information om den fortsatta processen.

Vid frågor kan du mejla: beredningavriksvalberedningen@gmail.com