Grön Ungdoms förbundsstyrelse

Förbundsstyrelsen väljs av Grön Ungdoms riksårsmöte och styr förbundet mellan årsmötena. Styrelsen består av elva personer inklusive de två språkrören. Vi träffas tio gånger om året och ansvarar för att ekonomin och verksamheten sköts och för att leda Grön Ungdom strategiskt.

Kontakta oss gärna om du har frågor om verksamheten. Alla medlemmar och avdelningar i Grön Ungdom kan skicka in förslag som förbundsstyrelsen måste ta upp.

 

Aida Badeli, språkrör
aida.badeli@mp.se
Leder Grön Ungdoms politiska arbete
Nick Doggen, internationell sekreterare
nick@gronungdom.se
Utrikes- och säkerhetspolitik
Alexander Franzén
alexander@gronungdom.se
Migration- och etableringsfrågor
Rebecka Forsberg
rebecka@gronungdom.se
Klimat- och miljöfrågor
David Ling, språkrör
david.ling@mp.se
Leder Grön Ungdoms politiska arbete
Elon Wissing
elon@gronungdom.se
Rättvise- och utbildningsfrågor
Hedda Berkesand 
hedda@gronungdom.se
Jämställdhet- och arbetsmarknadsfrågor
Lovisa Berglund
lovisa@gronungdom.se
Infrastrukturfrågor
Lucas Henriksson, förbundssekreterare
lucas.henriksson@mp.se
Socialpolitiska frågor
Clara Popenoe Thor clara@gronungdom.se
Kultur och demokratifrågor
Julius Eberhard
julius@gronungdom.se
Ekonomi och rättspolitik

 


Kontakta förbundsstyrelsen: