Grön Ungdoms rikskansli

Grön Ungdoms Rikskansli har två anställda som jobbar med förbundets verksamhet nationellt. Vill du kontakta någon av dem så finns information om kontaktuppgifter och ansvarsområden nedanför. Vet du inte vem du ska höra av dig till? Mejla gu@mp.se så hjälper vi dig!

Kanslichef

Lucas Henriksson

E-post: lucas.henriksson@mp.se

Lucas är chef på kansliet. Han arbetsleder personalen, ansvarar för förbundets ekonomi. För debattbokningar eller liknande, kontakta Vera.

Projektledare

Fredrica Werner

E-post: fredrica.werner@mp.se
Telefon: 070-277 10 70

Fredrica är projektledare och leder bland annat vår sommarturné och satsningen Unga Kandidater. Hon arbetar också med löpande medlemsstöd. Har du frågor om hur du kan engagera dig mer i Grön Ungdom så hör av dig till Fredrica

Registeransvarig

Vera Lundán

E- post: vera.lundan@mp.se

Vera ansvarar för Grön Ungdoms medlemsregister och för debattbokning. Om du har några frågor kring hur du blir medlem eller medlemsregistret kan du höra av dig till Vera!

Vårt kansli hittar du på Pustegränd 1-3 i Stockholm: