Grön Ungdoms rikskansli

Grön Ungdoms Rikskansli har sex anställda som jobbar med förbundets verksamhet nationellt. För debattinbjudningar, maila lucas.henriksson@mp.se. För kontakt med språkrören för en intervju, kontakta robert.englund@mp.se. Vill du veta mer om hur du kan engagera dig i Grön Ungdom? Kontakta vår projektledare Fredrica! För övriga frågor om till exempel medlemskap, lokalavdelningar eller övriga administration, maila gu@mp.se. Annars är du välkommen att höra av dig till någon av medarbetarna här nedanför.

Kanslichef

Sandra Fogelberg

E-post: sandra.fogelberg@mp.se
Telefon: 070-43 83 245

Sandra är chef på kansliet. Hon arbetsleder personalen, ansvarar för förbundets ekonomi och leder Grön Ungdoms valrörelse. För debattbokningar eller liknande, kontakta vår valsamordnare Lucas Henriksson.

PressekreterareRobert Englund

E-post: robert.englund@mp.se
Telefon: 076-228 71 60

Robert är pressekreterare för Grön Ungdoms riksorganisation och Grön Ungdoms språkrör.

Projektledare
Fredrica Werner

E-post: fredrica.werner@mp.se
Telefon: 070-277 10 70

Fredrica är projektledare och leder bland annat vår sommarturné och satsningen Unga Kandidater. Hon arbetar också med löpande medlemsstöd. Har du frågor om hur du kan engagera dig mer i Grön Ungdom så hör av dig till Fredrica.

Valsamordnare
Lucas Henriksson

E-post: lucas.henriksson@mp.se

Lucas är Grön Ungdoms valsamordnare. Han bokar in alla debatter och andra framträdanden för språkrören och Grön Ungdoms riksorganisation.

Kommunikatör
Fredrik Elisson

E-post: fredrik.elisson@mp.se
Telefon: 073-256 00 32

Fredrik är kommunikatör med ansvar för Grön Ungdoms valkampanj 2018.

 

KanslisekreterareOskar M Wiik

E-post: oskar.m.wiik@mp.se

Oskar är kanslisekreterare på rikskansliet och arbetar bland annat med hemsida samt sommarturnén och avlastar kansliet i stort under valrörelsen.

 

Vårt kansli hittar du på Pustegränd 1-3 i Stockholm: