Grön Ungdoms rikskansli

Grön Ungdoms Rikskansli har tre anställda och två praktikanter som jobbar med förbundets verksamhet nationellt. Vill du kontakta någon av dem så finns information om kontaktuppgifter och ansvarsområden nedanför. Vet du inte vem du ska höra av dig till? Mejla gu@mp.se så hjälper vi dig!

Kanslichef

Lucas Henriksson

E-post: lucas.henriksson@mp.se

Lucas är chef på kansliet. Han arbetsleder personalen, ansvarar för förbundets ekonomi och debattbokningar. Tveka inte att höra av dig!

Projektledare

Fredrica Werner

E-post: fredrica.werner@mp.se

Fredrica är projektledare och leder bland annat vår sommarturné och satsningen Unga Kandidater. Hon arbetar också med löpande medlemsstöd. Har du frågor om hur du kan engagera dig mer i Grön Ungdom så hör av dig till Fredrica.

Grafisk Formgivare

Björn Adriansson

E- post: bjorn.adriansson@mp.se

Björn ansvarar för Grön Ungdoms visuella kommunikation i tryck, video, och sociala medier och tar fram material för kampanj och butik. Har du frågor om hemsidan, kommunikation eller den grafiska profilen så kan du höra av dig till Björn.

 

 

 

Vårt kansli hittar du på Pustegränd 1-3 i Stockholm: