Grön Ungdom Rikskansli

Grön Ungdoms Rikskansli har tre anställda som jobbar med förbundets verksamhet nationellt. För frågor gällande medlemskap eller övrig administration, maila gu@mp.se. Hit kan du också skriva om du t.ex. inte hittar kontaktuppgifter till en lokalavdelning eller om du har en allmän fråga du inte vet vart du ska rikta. Annars är du välkommen att höra av dig till någon av medarbetarna här nedanför.

Kanslichef

Sandra Fogelberg

E-post: sandra.fogelberg@mp.se
Telefon: 070-43 83 245

Sandra är chef på kansliet. Hon arbetsleder personalen, ansvarar för förbundets ekonomi och leder Grön Ungdoms valrörelse.

Kommunikatör
Katja Sandström

E-post: katja.sandstrom@mp.se
Telefon: 072-718 83 09

Katja har hand om största delen av riksorganisationens grafiska kommunikation och är alltså den som sköter formgivning av kampanjer, hemsida, flyers och annat material. För frågor om Grön Ungdoms politiska kommunikation, kontakta språkrören.

Projektledare
Fredrica Werner

E-post: fredrica.werner@mp.se
Telefon: 070-277 10 70

Fredrica är vårt senaste tillskott och ny i sin roll. Som projektledare med fokus på politik och evenemang kommer Fredrica bl.a jobba med projekt som riksårsmötet och vår årliga sommarturné, men också löpande medlemsstöd.

Vårt kansli hittar du på Pustegränd 1-3 i Stockholm: