Grön Ungdom Uppsala

 

Grön Ungdom Uppsala län är ett grönt förbund som för en progressiv politik med fokus på klimat, feminism, landsbygd och medmänsklighet. Vi arbetar för en hållbar värld där alla människor ska kunna känna hopp och inte utsättas för hat, med start här i länet och alla dess kommuner!

Vi har huvudsäte i Uppsala stad, men bedriver verksamhet i hela länet. I Uppsala ligger vårt och Miljöpartiets kansli (där mesta verksamheten sker) i Företagshuset Drabanten på Bangårdsgatan 13. Det ligger cirka tre minuter gång från Uppsala centralstation.
Vill du vara med och kämpa för en hållbar framtid, eller bara veta mer om oss? Koll in länkarna nedan för kontakt och info!

Här finns vi på sociala medier: