Grön Ungdom Väst

Grön Ungdom Väst är Miljöpartiets ungdomsförbund i Västra Götaland, Värmland och Halland. Vi arbetar dels med att föra ut gröna idéer till ungdomar i hela regionen, men också med politiskt påverkansarbete, kampanjer och utbildningar för våra medlemmar. Välkommen att engagera dig lokalt eller regionalt!

Du når oss på: gu.vast@mp.se eller via vår verksamhetsutvecklare Simon Frånander.

Våra aktiva lokalavdelningar:
Storgöteborg
Värmland
Halland
Fyrbodal

Vill du engagera dig i någon av våra lokalavdelningar, eller starta upp en lokalavdelning där du bor? Hör av dig till oss på gu.vast@mp.se!

Här finns vi på sociala medier:

[zeon_social style=”circled” size=”large”] [zeon_social_item type=”twitter” url=”https://twitter.com/GronUngdomVast”/] [zeon_social_item type=”instagram” url=”https://www.instagram.com/gronungdomvast/”/] [zeon_social_item type=”facebook” url=”https://www.facebook.com/gronungdomvast”/] [/zeon_social]

Och här hittar du protokoll, möteshandlingar och andra bra dokument för medlemmar och lokalavdelningar.

[zeon_button url=”https://sites.google.com/mp.se/gronungdomvast/om-oss” description=”” size=”large” color=”#ffffff” bg_color=”#ffd666″ ]GU Väst på Google Sites[/zeon_button]