Grön Ungdom Väst

Grön Ungdom Väst är Miljöpartiets ungdomsförbund i Västra Götaland, Värmland och Halland. Vi arbetar dels med att föra ut gröna idéer till ungdomar i hela regionen, men också med politiskt påverkansarbete, kampanjer och utbildningar för våra medlemmar. Välkommen att engagera dig lokalt eller regionalt!

Du når oss på: gu.vast@mp.se eller via vår verksamhetsutvecklare Simon Frånander.

Våra aktiva lokalavdelningar:
Storgöteborg
Värmland
Halland
Fyrbodal

Vill du engagera dig i någon av våra lokalavdelningar, eller starta upp en lokalavdelning där du bor? Hör av dig till oss på gu.vast@mp.se!

Här finns vi på sociala medier:

Och här hittar du protokoll, möteshandlingar och andra bra dokument för medlemmar och lokalavdelningar.

GU Väst på Google Sites