Medmänsklig eller moderat migrationspolitik?

Medmänsklig eller moderat migrationspolitik?

För Grön Ungdom är det tydligt – Sveriges migrationspolitik måste vara medmänsklig. Håller du med? Skriv under vår namninsamling!

Vad är migrationskommittén?
Migrationskommittén är en del av januariavtalet och har till uppdrag är att ta fram Sveriges framtida migrationspolitik. Alla riksdagspartier sitter i kommittén och de försöker nu samla en majoritet kring sina olika förslag. Migrationskommitténs arbete väntas bli klart under sommaren 2020.

Om Moderaterna får sin vilja igenom kommer vi ha lagar som innebär en radikal försämring av Sveriges tidigare migrationspolitik, både jämfört med utlänningslagen och den tillfälliga lagen från 2016.

Varför medmänsklig eller moderat?
För det första – ingen människa är illegal. Flyktingar är inte brottslingar. Att söka asyl är en mänsklig rättighet.

Trots det lägger Moderaterna nu fram krav på att ytterligare begränsa rätten till familjeåterförening, att ha tidsbegränsade uppehållstillstånd som bara ska förlängas och förlängas utan att någonsin bli permanenta och mer än fördubbla tiden innan ett utvisningsbeslut löper ut och det går att söka asyl igen. Det är inhumana förslag som skapar otrygghet, segregation och osäkerhet.

Vidare föreslår Moderaterna att det ska inrättas boenden som du inte får lämna vid utvisningsbeslut och att det ska till ökade resurser och befogenheter åt polisen för att jobba uppsökande med inre utlänningskontroll. Sådana förslag kriminaliserar människor bara för att de flytt till Sverige. Att Moderaterna dessutom vill ha volymmål som bestämmer hur många som tillåts söka skydd i Sverige varje år innebär i praktiken att rätten att söka asyl, som kom till efter Förintelsen, rivs upp.

Vad vill Grön Ungdom?
Vi vill ha en medmänsklig migrationspolitik. En politik som inte kriminaliserar människor på flykt, splittrar familjer eller saboterar integrationen i det svenska samhället. Familjeåterförening, permanenta uppehållstillstånd och rättssäkra asylprocesser är självklarheter för oss. 

Vi vill också:

  • Utöka antalet kvotflyktingar som får komma till Sverige
  • Införa lagliga vägar till Sverige och Europa 
  • Låta alla ensamkommande barn få stanna
  • Återinföra synnerligen ömmande som skyddsgrund i asylansökan

Håller du med? Skriv under vår namninsamling!