Unga människor flyr till Sverige från krig och förtryck i hopp om ett bättre liv – unga från vår egen generation. Och vi är så lika. Vi vill alla bli kära, sommarjobba, gå på konsert och bo i vår första egna bostad. Vi är en stark generation. Tillsammans kan vi rädda klimatet och bygga ett rättvist samhälle.

Samtidigt växer sig rasismen starkare. Det finns de som vill att vi ska vara rädda för varandra och att vi ska oroa oss för vad som händer med det här samhället när människor kommer hit. Vi måste visa att vi är fler som står upp för medmänsklighet.

Vi unga har chansen att skriva historia. Grön Ungdom lovar att kämpa för att det inte ska spela någon roll om du kom hit igår eller föddes här – alla ska ha samma chans till ett bra liv. 

Vi ska bygga en medmänsklig generation.

Bli medlem

 

Uttalande med anledning av #imaktenskorridorer

“Det är med stor bestörtning jag läser om de övergrepp och trakasserier kvinnor fått utså i maktens korridorer. Det är vårt demokratiska ansvar att se till att politiken är öppen för alla. Ingen ska vara rädd att engagera sig.

Grön Ungdom har rutiner för hur vi förebygger sexuella övergrepp och hanterar dessa om de sker. Exempelvis väljer vi att ha nolltolerans mot alkohol på våra evenemang. Grön Ungdom Riksorganisationen erbjuder också utbildning och hjälp med inkluderingsarbete och normkritik.

Den i vårt förbund som blivit utsatt kan alltid vända sig till vår sammankallande Sandra Fogelberg och anmäla detta. På så sätt kan vi hantera ärendet och stänga av den person som betett sig olämpligt. Personen måste inte ha begått ett brott eller vara dömd för att denna ska stängas av. Avstängning kan göras om personen i fråga skapar otrygghet för andra medlemmar. Alla fall hanteras självklart under sträng sekretess. Sandras mailadress är sandra.fogelberg@mp.se. Grön Ungdom hjälper alltid till att polisanmäla och finansierar stöd av psykolog eller kurator i de fall då detta önskas av den utsatta.

Alla partier har ett ansvar i att se över sina rutiner. Det är uppenbart att vi måste göra mer för att förebygga eller hantera händelser som sker. I går var jag på killmiddag med de andra manliga förbundsordföranden för att diskutera vår roll som manliga ledare och förebilder. Grön Ungdom har också tagit initiativ till att ungdomsförbundens förbunds- och generalsekreterare träffas imorgon. Detta blir ett tillfälle att diskutera förbundens rutiner för att hantera övergrepp och trakasserier samt lära av varandra.”

/Axel Hallberg, språkrör