Vi ser hur du anstränger dig och du är inte ensam. Vi delar din oro, men nu behöver vi gå från oro till handling. Vårt samhälle behöver förändras i grunden och för att det ska kunna ske behöver politiken förändras.

FNs generalsekreterare lovordar  Sverige klimatpolitik och menar att den är ett föredöme för världen. Det är inte en slump att vår klimatpolitik blivit så skarp. Det är något som vi gröna arbetat envist för. För vi vet att klimatet kan inte vänta.

Klimatförändringarna sker mitt framför ögonen på oss. Värmerekord har nåtts på stora delar av världen. Den senaste tidens bränder, sommarhetta och extremväder varit helt exceptionella och har givit oss ett smakprov på vad klimatförändringarna kan dra med sig. Vi kan inte längre skjuta problemen på några andra, varken på djur, natur eller på andra människor. Tiden för tvivel och tvekan är förbi.

Miljöpartiet har gjort mycket för klimatet under sin regeringstid. Sedan den 1 april är flygskatten är på plats. Innan dess betalade inte flyget för sina klimatutsläpp. När Miljöpartiet och regeringen lade förslag om att införa flygskatten, hotade Centerpartiet och resten av allianspartierna att fälla regeringen med misstroendeförklaringar. Vi har infört en klimatlag och fått riksdagen att besluta om att Sverige ska ha 100% förnybar el år 2040. Det har inte varit lätt, men vi har lyckats med det här och så mycket mer.

Vi har kommit en bit på vägen, men det finns väldigt mycket kvar att göra. Sverige är fortfarande ett av de länder med störst ekologiskt fotavtryck och om alla skulle leva som oss, skulle det behövas mer än fyra jordklot. Därför behöver vi göra mer.

Vi vill:

  • Införa höghastighetståg och rusta upp järnvägsnätet. Tåget ska konkurrera ut inrikesflyget och bilen.
  • I städerna ska vi satsa på fler och bättre cykelbanor för att den smutsiga bilismen ska minska. Bilarna orsakar ett enormt folkhälsoproblem med sitt ständiga buller och med sina farliga avgaser.
  • Höja flygskatten. Den flygskatten som införts nu är bra, men vi vill att den indexeras så att den höjs varje år med inflationen.

Klimatfrågan är vår tids stora ödesfråga, och precis som med allt annat kommer det inte att lösa sig av sig själv. Vi vill göra mer, men för att kunna göra mer behöver vi dig och ditt stöd. Vi har politiken som behövs för att möta klimathotet. Det viktigaste valet du gör för klimatet är politiskt.