Vi röstar för klimatet den 9 september.

Klimatfrågan är vår generations viktigaste fråga. För att vi ska kunna fortsätta leva på denna planet krävs radikal klimatpolitik och det krävs NU. Detta märks inte minst efter sommarens extremväder med bränder på många håll i landet. Därför samlar vi nu alla som bryr sig om klimatet för att understryka att en politisk förändring krävs och att vi behöver ett #klimatval2018. Gå med i facebookeventet här och visa att du tillsammans med oss står upp för klimatet.