Vi vill stoppa Preemraff

Grön Ungdom kämpar emot alla investeringar i fossil industri, fossil infrastruktur – ja, kort sagt det fossila samhället. Preemraff är just en sådan investering. Därför kommer vi aldrig ge oss. Vi ska stoppa Preemraff.

Vad handlar Preemraff om?
Svenska oljebolaget Preem vill bygga ut sitt oljeraffinaderi (Preemraff) i Lysekil. Det ska enligt deras egna beräkningar öka utsläppen med en miljon ton koldioxid per år. En sådan ökning innebär att Preemraff varje år skulle släppa ut 2,7 miljoner ton koldioxid och bli Sveriges största utsläppare.

Preemraff ingår i EU:s handel med utsläppsrätter, men på grund av den generösa tilldelningen har de knappt behövt betala en krona för sina utsläpp de senaste åren. Grön Ungdom är stolta över att Miljöpartiet fått igenom “The Swedish Proposal” och att priset för att smutsa ner i EU kommer öka på sikt, men samtidigt måste vi följa Parisavtalet. Varje land måste minska sina utsläpp, inte bara betala mer för dem.

Den 15 juni 2020 presenteras Mark- och miljööverdomstolens yttrande i frågan om Preemraff. Efter det är det upp till regeringen att besluta om utbyggnaden blir av eller inte. Grön Ungdom kommer, oavsett vad domstolen säger, verka för att regeringen prioriterar klimatet framför kortsiktiga vinstintressen. 

Vad vill Grön Ungdom?
Grön Ungdom vill värna klimatet. Sverige ska vara ett föregångsland som världens första fossilfria välfärdssamhälle. Vi har tre krav:

  1. Sverige ska leva upp till Parisavtalet
  2. Sverige ska sluta investera i fossil industri
  3. Sverige ska satsa på förnybar energi och hållbara jobb

Inget av våra krav är förenligt med ett utbyggt oljeraffinaderi.

Ju fler vi är, desto svårare blir det för oljebolag att fortsätta öka sina utsläpp. Vill du stoppa Preemraff? Bli medlem i Grön Ungdom!

Vill du veta mer?
Naturskyddsföreningens frågor och svar om Preemraff: https://www.naturskyddsforeningen.se/klimat/faq-preem
Delta i Naturskyddsföreningens kampanj för att påverka politikerna att säga nej till Preemraff: https://signby.me/se/stoppa-utbyggnaden-av-preemraff-i-lysekil
Greenpeaces granskar Preems greenwash: https://preemwashing.se/

Grön Ungdoms debattartiklar på temat
10 mars: Säg nej till Preemraffs utbyggnad – allt annat är hyckleri
6 mars: Replik: Jag är gärna en idiot för att stoppa Preemraff
2 mars: Replik: Muf springer oljelobbyns ärenden
5 februari: Klimatet får vänta om S får bestämma
26 december: Replik: Det finns inga gröna oljeraffinaderier, KDU
7 december: Replik: Mer olja löser varken jobb eller klimat
28 november: Nu är det hög tid att vi stoppar Preemraffs fossila planer