Aktuellt / 3 lösningar för klimatet

"Högern säger bara nej, mindre och stopp"

Kärnkraft, en global koldioxidskatt och storskalig infångning av koldioxid från atmosfären är förslagen som Moderaterna föredrar att skylta med i klimatdebatten. Att kärnkraft tar decennier att bygga och dessutom är svindyrt, att det internationella samfundet inte ens kan enas om att stoppa den enorma humanitära krisen för 22 miljoner jemeniter eller att tekniken för att fånga och lagra koldioxid inte finns än verkar inte bekymra käcka moderater.

Ett akut läge kräver drastiska och snabba åtgärder. Högern missar gång på gång att prioritera den nödvändiga omställningen.

Här är tre förslag som kan skapa hopp och framtidstro för en hel ungdomsgeneration:

1. Skärpta klimatmål

De svenska klimatmålen – nettonoll utsläpp 2045 – är otillräckliga. Dels omfattar de inte alla utsläpp. Utsläppen från importerade varor försvinner, precis som utsläppen från internationella flygresor.

Dels är målen inte tillräckligt ambitiösa. Om vi ska ta ansvar för våra historiska utsläpp och leva upp till Parisavtalets princip om rättvis omställning måste vi göra mycket mer, mycket snabbare. Regeringen måste skärpa klimatmålen – för att ligga i linje med vetenskapen behöver Sverige nå nära noll-utsläpp 2035.

2. Lex Preemraff

Förra året hamnade oljebolaget Preem i den politiska hetluften, när de ansökte om att kraftigt utöka ett av sina oljeraffinaderier på västkusten. Mark- och miljööverdomstolen lämnade ett yttrande, där man menade att det saknades rättslig grund i svensk lag att neka Preem tillstånd för expansionen. Det är inte rimligt.

I läget vi befinner oss i måste staten både kunna säga nej till fossila verksamheter och även tvinga dem att packa ihop och stänga ner. Det finns bra förslag färdigutredda i klimaträttsutredningen. Regeringen måste införa en Lex Preemraff som tillåter oss att säga nej till fossila investeringar och att lägga ner fossila verksamheter.

3. Koldioxidbudget

Skärpta mål och lagverktyg är viktigt, men för att få ordning och reda i klimatpolitiken behöver vi koldioxidbudget. Det är relativt enkelt att räkna ut hur många ton koldioxid vi har kvar att släppa ut innan Parisavtalets mål blir omöjliga att nå. En koldioxidbudget gör det tydligt hur mycket vi måste minska utsläppen och i vilken tid.

Vi har inte tid att vänta på moderater som inte fattar eller vill göra vad som krävs. Ska utsläppen stoppas så måste vi göra det själva.