Rapporter

Gasen i botten - Vägen mot ett hållbart Uppsala

Bilismen orsakar utsläpp som skadar både klimatet och folkhälsan. Ytineffektiva vägar och parkeringar tränger undan natur, bostäder och handel. När Uppsala växer riskerar situationen att bli ohållbar. Hur ska Uppsala nå klimatmålen utifrån nuvarande förhållanden? Hur skapar vi en stad för människor, inte bilar? Och vad kan politiken göra för att främja en grönare stad? Om det handlar rapporten Gasen i botten. Vägen mot ett hållbart Uppsala.


Publicerad 19 juni 2021
Författare: Ava Feghhi, Erik Wahlström, Zakaria Hachicho och Saga Ek.