Rapporter

Klimatkrisens början - Om vilka val vi gjort, och vilka val vi har framför oss.

Vi lever i en klimatkris. Läget är så pass allvarligt att det har konsekvenser i vår nutid som vi måste börja acceptera. Hur hittar vi en väg framåt som är i linje med vad som faktiskt krävs för att undvika katastrofen som annars väntar? Om det handlar rapporten Klimatkrisens början.

Publicerad 28 oktober 2021
Författare: Julius Rosenlund
Gasen i botten - Vägen mot ett hållbart Uppsala

Bilismen orsakar utsläpp som skadar både klimatet och folkhälsan. Ytineffektiva vägar och parkeringar tränger undan natur, bostäder och handel. När Uppsala växer riskerar situationen att bli ohållbar. Hur ska Uppsala nå klimatmålen utifrån nuvarande förhållanden? Hur skapar vi en stad för människor, inte bilar? Och vad kan politiken göra för att främja en grönare stad? Om det handlar rapporten Gasen i botten. Vägen mot ett hållbart Uppsala.


Publicerad 19 juni 2021
Författare: Ava Feghhi, Erik Wahlström, Zakaria Hachicho och Saga Ek.