Rapporter

Grön i Sverige - att riva murarna på arbetsmarknaden

Etablering på arbetsmarknaden är viktigt för att förbättra integrationen och minska utanförskap. Samhället behöver anpassas så att det ger flyktingar möjlighet att arbeta och försörja sig. Därför behövs  reformer som förbättrar förutsättningarna för flyktingar i Sverige. 10 förslag för en bättre etableringspolitik presenteras i rapporten Grön i Sverige – att riva murarna på arbetsmarknadenPublicerad 18 augusti 2022
Författare: Nadja Vinberg


Klimatkrisens början - Om vilka val vi gjort, och vilka val vi har framför oss.

Vi lever i en klimatkris. Läget är så pass allvarligt att det har konsekvenser i vår nutid som vi måste börja acceptera. Hur hittar vi en väg framåt som är i linje med vad som faktiskt krävs för att undvika katastrofen som annars väntar? Om det handlar rapporten Klimatkrisens början.

Publicerad 28 oktober 2021
Författare: Julius Rosenlund


Räkna med mig - Etablering av ensamkommande barn och Unga i Sverige

Det här är en rapport om oro, hopp, politik. Vilka utmaningar vi står inför och hur vi kan hitta lösningar som fungerar för alla och som gör riktig skillnad. Men framförallt är det en rapport som handlar om medmänsklighet; hur vi kan stå upp för medmänsklighet och visa att vi räknar med varandra. En rapport där några av våra medmänniskor delar sina livsberättelser. Den gemensamma nämnaren? De är unga, modiga, och kom hit på flykt från krig. Och de har något att berätta. Kan vi räkna med dig?​ Läs rapporten här.


Publicerad 2018
Författare: Nick Doggen


Gasen i botten - Vägen mot ett hållbart Uppsala

Bilismen orsakar utsläpp som skadar både klimatet och folkhälsan. Ytineffektiva vägar och parkeringar tränger undan natur, bostäder och handel. När Uppsala växer riskerar situationen att bli ohållbar. Hur ska Uppsala nå klimatmålen utifrån nuvarande förhållanden? Hur skapar vi en stad för människor, inte bilar? Och vad kan politiken göra för att främja en grönare stad? Om det handlar rapporten Gasen i botten. Vägen mot ett hållbart Uppsala.


Publicerad 19 juni 2021
Författare: Ava Feghhi, Erik Wahlström, Zakaria Hachicho och Saga Ek.