Det finns en sak du måste veta

Vi ser hur du anstränger dig för att göra de klimatsmarta valen i din vardag, men vi vill inte att du ska vara ensam om att göra de valen. Vi vill att politiken ska driva på för att ställa om samhället så dina val inte blir motarbetade. Vårt samhälle behöver förändras i grunden och den förändringen är så mycket större än en enskild individs kost eller livsstil. Därför krävs det att politiken förändras. 

Världens bästa klimatpolitik

Vi ser hur du anstränger dig och du är inte ensam. Vi delar din oro, men nu behöver vi gå från oro till handling. Vårt samhälle behöver förändras i grunden och för att det ska kunna ske behöver politiken förändras.

Fler unga ska få stanna

Vi ser dig. Vi känner samma oro som du och vill också ha ett medmänskligare Sverige. Vår vision är en värld där alla kan flytta, men ingen tvingas fly. Idag är vi långt från den visionen och vi ser ett Sverige som blir allt kallare och sluter sig, istället för att ta sitt medmänskliga ansvar och hjälpa människor i nöd.