Vår politik / Skola

Skola

En skola
för alla.

Det ska inte spela någon roll vilken skola du går på - alla skolor ska vara bra. Skolan ska ge oss alla samma möjlighet att lyckas med det vi vill och bestämma över våra liv.

En jämlik skola är bättre för alla. De senaste decennierna har klyftorna i samhället ökat. Skolan spelar en viktig roll i att motverka den sortens ojämlikhet och kan ge också barn i utsatta områden en chans till ett bättre liv. Men då krävs det att staten tar ett större ansvar för att skolan ska vara bra i hela landet.

Fler betyg löser inga problem. Skolpolitiken har länge gått ut på att man inte ska ha keps på sig och att man ska få betyg i allt lägre ålder. Forskning visar tydligt att den främsta effekten betyg har är att få de med sämre resultat att må sämre. I skolan ska man må bra och lära sig saker, inte mätas och vägas.

Kunskap är viktigare än aktiekursen. Aktiebolag har börjat spela en allt större roll i skolan. Vi tycker det är fel. Elever ska inte ses som kunder, eller betyg som varor. Vi kan bygga en bättre skola. Men då krävs det att vi satsar på en skola som är rättvis och jämlik, istället för att ge bort pengar till aktiebolag. 

Vad vill Grön Ungdom?

  • Att staten tar över finansieringen av samtliga kommunala skolverksamheter.​
  • Reformera nuvarande betygssystem till ett mer lättförståeligt och pedagogiskt system, för både elever och lärare. 
  • Införa obligatoriskt skolval.
  • Stoppa vinstdrivande företag från att driva friskolor.

VÅR POLITIK

Läs om vår politik!

Klimat

Feminism

Antirasism

Migration

Djurrätt

Ekonomi & skatter

Transport

HBTQI

Global rättvisa

Skola

Miljö

Energi & industri

Psykisk ohälsa

Arbetsmarknad

Bostad

SOM SAGT.
DU ÄR VIKTIG!