Vår politik / Klimat

Klimat

vi har bara
en planet.

Det finns ingen planet B. Världen behöver en rättvis klimatomställning. Grön Ungdom stoppar utsläppen och bygger en rättvis värld under tiden.

Vi vill sätta klimatet högst på dagordningen. All politik måste vara klimatpolitik - det finns inget annat sätt att stoppa utsläppen. Den politiker som inte prioriterar klimatet förtjänar inte en enda röst. Partier som förnekar klimatkrisen ska skämmas.

Du ska tjäna på att ställa om. Rättvis klimatpolitik innebär att de som har bäst förutsättningar att ställa om tvingas göra det, medan de som har sämst förutsättningar att ställa om får allt stöd de behöver för att kunna göra det. Den som är rik ska inte kunna betala sig fri från sitt ansvar.

Omställningen gör världen bättre. När vi gör oss av med bilar i städerna så får vi plats för parker istället för parkeringar. När vi gör oss av med flyget så reser vi snabbt och bekvämt med tåg. När vi gör oss av med tillväxtfokus så får vi mer tid till lycka och fritid.

Det är vi som är framtiden. Vi har inte tid att vänta på vuxna som inte fattar, eller andra partier som tror att klimatet bara är en fråga bland andra. Det är vi som har fattat. Det är vi som kommer lösa det.

vad vill grön ungdom?

  • Att det ska kosta att släppa ut koldioxid. Mycket. 
  • Förbjuda fossila bränslen senast 2030.
  • Minska konsumtionen av kött rejält, genom högre skatt och genom att vegetarisk mat blir norm i offentlig sektor. Vi vill ha mer stöd till ekologiskt och lokalt jordbruk.
  • Tvinga alla EU-länder att sänka sina utsläpp i linje med Parisavtalet genom en klimatlag på EU-nivå.
  • Införa en styrande koldioxidbudget på alla politiska nivåer i Sverige för att sänka utsläppen i linje med Parisavtalet.
  • Ta ansvar för utsläppen som vår konsumtion orsakar i andra länder. Vi vill ha tydliga mål för att minska utsläppen från all konsumtion, oavsett var de sker.

VÅR POLITIK

Läs om vår politik!

Klimat

Feminism

Antirasism

Migration

Djurrätt

Ekonomi & skatter

Transport

HBTQI

Global rättvisa

Skola

Miljö

Energi & industri

Psykisk ohälsa

Arbetsmarknad

Bostad

SOM SAGT.
DU ÄR VIKTIG!