Vår politik / HBTQI

HBTQI

All kärlek är
bra kärlek.

Alla människor ska kunna vara sig själva, utan rädsla och diskriminering. Ditt kön eller din könsidentitet bestämmer inte vem du är. Vi kämpar för ett samhälle där du får leva som du är och älska vem du vill.

Ny translag nu. Sverige har världens äldsta könstillhörighetslag och det är hög tid att uppdatera den. Vi vill att åldersgränserna sänks och att medicinskt och juridiskt kön skiljs åt. Könsbekräftande vård ska inte styras av politiker, utan av läkare och patienter.

Säkra hbtqi-personers rättigheter i asylprocessen. Idag är det väldigt svårt för hbtqi-personer som tvingats leva gömda i sina hemländer att bevisa sin sexualitet och sina relationer. Varje gång Sverige inte tillåter familjeåterförening för hbtqi-personer på grund av att par levt gömda under hot om straff legitimerar vi homofob lagstiftning i andra länder. Det är inte rimligt.

Protect trans kids. Hbtqi-personer - och i synnerhet transpersoner - är särskilt utsatta för både diskriminering, våld och psykisk ohälsa. Vi kan aldrig acceptera att vi och våra kompisar som är hbtqi får sämre förutsättningar i livet, bara på grund av det. 

Vad vill Grön Ungdom?

  • Lägga mer resurser på suicidprevention bland hbtqi-personer.​
  • Modernisera könstillhörighetslagen, så åldersgränser sänks och att lagen skiljer på medicinska och juridiska delar i transvårdslagstiftningen. 
  • Införa ett tredje juridiskt kön.
  • Ha en rättvis blodgivningspolitik där homosexuella män inte diskrimineras.
  • Bevilja asyl för hbtqi-personer som flyr.

GRÖN UNGDOM TROR
GLOBAL SOLIDARITET.

Läs om vår politik!

Klimat

Antirasism

Feminism

Bostad

Migration

Djurrätt

Ekonomi & skatter

Transport

HBTQI

Global rättvisa

Skola

Miljö

Psykisk ohälsa

Arbetsmarknad

Energi & industri

SOM SAGT.
DU ÄR VIKTIG!