Vår politik / Migration

Migration

Ingen ska
tvingas fly.

70 miljoner människor är på flykt från krig och konflikt. Mer än hälften är barn. Klimatkrisen kommer leda till att många fler tvingas fly om bara några år.

Alla har rätt att söka asyl. Vi kommer aldrig backa från asylrätten. Vi kämpar för hbtqi-personer som hotas till livet, för kvinnor som döms till livstids fängelse i länder med abortförbud och för politiska motståndare till diktaturer som Kina, Ryssland och Nordkorea. 

Alla ska kunna söka asyl. Asylrätten duger inget till på papper. Idag finns det i praktiken inget lagligt sätt att ta sig till Sverige för att söka asyl. Det är inte rimligt och vi har flera förslag för lagliga och säkra vägar till Sverige och EU.

Låt de ensamkommande stanna. Den som bott i Sverige i flera år, lärt sig språket och rotat sig här ska få stanna. 

Familjer ska inte splittras. Rätten för människor på flykt att återförenas med sin familj måste stärkas. Idag kan föräldrar tvingas välja vilket av barnen som ska få komma till Sverige, för att svenska myndigheter inte tillåter hela familjen att återförenas. Det är omänskligt. Vi kan bättre.

Vad vill Grön Ungdom?

 • Återinföra humanitära skäl som skyddsgrund i asylansökan.
 • ​Införa lagliga vägar till Sverige och Europa. Till exempel genom humanitära visum, slopat transportörsavtal och att utöka antalet kvotflyktingar som Sverige tar emot. 
 • Låta ensamkommande barn få stanna.
 • Garantera familjeåterförening till alla som beviljats asyl.
 • Återinföra permanenta uppehållstillstånd som norm.

  VÅR POLITIK

  Läs om vår politik!

  Klimat

  Feminism

  Antirasism

  Migration

  Djurrätt

  Ekonomi & skatter

  Transport

  HBTQI

  Global rättvisa

  Skola

  Miljö

  Energi & industri

  Psykisk ohälsa

  Arbetsmarknad

  Bostad

  SOM SAGT.
  DU ÄR VIKTIG!