Vår politik / Energi & industri

Energi & industri

Framtiden är
förnybar.

Vi står för solidaritet med kommande generationer. Då kan inte energisystemen lämna farliga rester till framtiden, varken i form av radioaktivt avfall eller växthusgaser i atmosfären. Vår energi ska vara förnybar, och vår totala energianvändning måste minska.

Svensk industri måste bli cirkulär. Istället för en linjär produktion - resurser bryts, omvandlas till produkter, förbrukas, slängs och bränns upp - behöver vi använda det vi redan har. En cirkulär industri återvinner produkter så att minimalt med nya resurser bryts. Så blir samhället grönt på riktigt.

Utsläpparna betalar. Vi har mycket kvar att göra. Trots att fossilbolagen är dödsdömda så är de mäktiga. Det behövs krafter som inte lägger sig platt för fossilkapitalet. Att tvinga de stora utsläpparna att betala för sina utsläpp är första steget.

Vad vill Grön Ungdom?

  • Ha 100% förnybar energi i Sverige.
  • Införa en cirkulär ekonomi, genom att gynna reparationer och second hand, införa pantsystem för fler varor och ställa hårda krav på återvinning av material.
  • Att minst 85% av allt stål i Sverige ska vara återvunnet senast år 2030.
  • Stödja den gröna omställningen av industrin. Vi kommer också i framtiden behöva cement och stål, men det kan inte fortsätta skapa de enorma utsläpp vi ser idag.
  • Stoppa utbyggnaden av ny kärnkraft och brytning av uran i Sverige.

VÅR POLITIK

Läs om vår politik!

Klimat

Feminism

Antirasism

Migration

Djurrätt

Ekonomi & skatter

Transport

HBTQI

Global rättvisa

Skola

Miljö

Energi & industri

Psykisk ohälsa

Arbetsmarknad

Bostad

SOM SAGT.
DU ÄR VIKTIG!