Vår politik / Arbetsmarknad

Arbetsmarknad

En flexibel arbetsmarknad.

Individens trygghet och flexibilitet ska gå före stelbenta system och företags vinstintressen. Det blir mer och mer ovanligt att man har samma jobb hela livet. Då måste fler få förutsättningar för att prova nåt annat och byta jobb mitt i livet.

Mer tid till livet. Vi är så mycket mer än våra jobb. Vi tycker att fler ska får mer tid att göra sånt vi gillar, istället för att jobba hela livet. När vi skruvar ner tempot och fler jobbar mindre så får också fler som idag saknar ett jobb en fot in på arbetsmarknaden.

Trygghet för alla. Det ska inte krävas en fast anställning för att du ska känna dig trygg på arbetsmarknaden. Eftersom många unga och nyanlända har svårt att få fast så hamnar man utanför. Vi vill öka tryggheten för alla.

Alla ska kunna skola om sig. Det spelar ingen roll om du är städare, raketforskare eller litteraturvetare. Alla ska ha möjlighet att skola om sig till ett nytt yrke. Det är bättre både för den enskilde och för hela samhället.

Vad vill Grön Ungdom?

  • Sänka normalarbetstiden och göra den mer flexibel.
  • Att de rättigheter som anställda har också ska omfatta så kallade “beroende uppdragstagare” (t ex Foodora-cyklister), som blir allt vanligare i den växande gig-ekonomin och som ofta har otrygga villkor.
  • Införa ett omskolningsbidrag i nivå med arbetslöshetsförsäkringen för tidigare yrkesverksamma som omskolar sig till bristyrken.
  • Utöka antalet veckor du kan få studiemedel från CSN, för att underlätta om du vill byta bana i livet.
  • Höj golvet i a-kassan och stoppa urholkningen över tid. A-kassan har länge halkat efter den allmänna prisutvecklingen. En höjning av golvet och en indexering av a-kassan stärker arbetslöshetsförsäkringen även på sikt.

VÅR POLITIK

Läs om vår politik!

Klimat

Feminism

Antirasism

Migration

Djurrätt

Ekonomi & skatter

Transport

HBTQI

Global rättvisa

Skola

Miljö

Energi & industri

Psykisk ohälsa

Arbetsmarknad

Bostad

SOM SAGT.
DU ÄR VIKTIG!