Vår politik / Bostad

Bostad

Alla ska ha råd med en bostad.

Många, särskilt unga, har svårt att betala för en egen bostad. Bostadsrätter är svindyra och hyreskontrakt är omöjliga att få tag på. Det är en orimlig situation som gör att många har svårt att starta sitt liv.

När vi bygger bostäder kan vi bygga bättre städer. Om vi vågar bygga blandat så kan vi vända på segregationen. I en hållbar och tät stad blandas bostadsområden med både hyreshus och ägda bostäder med service, kultur, parker och arbetsplatser.

En bostad är en rättighet. Personer med psykisk ohälsa eller missbruksproblematik riskerar ofta att bli hemlösa. Social hemlöshet är ett stort problem. Alla människor har rätt till en plats att bo på.

Bygg bort bostadsbristen. För att samtidigt rå bot på den sociala hemlösheten och den strukturella hemlösheten behövs mycket fler bostäder. Staten måste se till att det byggs fler billiga hyresrätter.

Låt husen skjuta i höjden - inte priserna. Våra hem är en stor källa till klimatutsläpp och vi måste ställa högre klimatkrav på nya bostäder. Vi vill bygga tätt, på höjden, av hållbara material och med modern teknik. 

Vad vill Grön Ungdom?

  • Ställa mycket högre klimatkrav på nya bostäder. Bygg i trä istället för cement. 
  • ​Bygga många nya, billiga, hyresrätter.
  • Införa “Bostad först” i hela landet för att motverka social hemlöshet.
  • Bygga blandade bostadsområden.
  • Stoppa orimliga hyreshöjningar som tvingar människor att lämna sina hem.

GRÖN UNGDOM TROR
GLOBAL SOLIDARITET.

Läs om vår politik!

EU-valet 2024

Klimat

Antirasism

Feminism

Migration

Djurrätt

Ekonomi & skatter

Transport

HBTQI

Global rättvisa

Skola

Miljö

Psykisk ohälsa

Arbetsmarknad

Energi & industri

Bostad

SOM SAGT.
DU ÄR VIKTIG!