Vår politik / Global rättvisa

Global rättvisa

Vår solidaritet omfattar alla.

Världen hänger ihop. Våra största utmaningar sträcker sig över nationsgränser och berör alla. I en rättvis värld hanterar vi klimatförändringar, flyktingströmmar och fattigdomsbekämpning tillsammans och tar hänsyn till de orättvisor som format världen till vad den är idag.

Vi vill ha en fredlig och nedrustad värld. Vår utrikespolitik ska fokusera på fredsfrämjande ickevåldsmetoder framför militärt försvar. Krig och konflikt löses bäst med diplomati, inte våld. Vi står bakom en feministisk utrikespolitik som bidrar till fred, jämlikhet och demokrati.

Avveckla vapenexporten. Inga svenska vapen ska användas i krig och konflikter. All vapenexport ska stoppas så fort det bara går.

Klimaträttvisa. Människor i det globala syd flyr torka och översvämningar som orsakats av utsläpp från rikare delar av världen. Välståndet i det globala nord hänger dessutom ihop med exploatering av människor och naturresurser i fattigare delar av världen. Vi måste ge humanitärt bistånd till följd av klimatförändringarna och leva upp till Parisavtalets krav på en rättvis, global omställning. Vi jobbar för att stärka klimatambitionerna internationellt.

Vad vill Grön Ungdom?

  • Ge ökat humanitärt bistånd till följd av klimatförändringarna.
  • ​Höja EU:s klimatambitioner.
  • Stoppa all svensk vapenexport.
  • Införa hårda sanktioner mot EU-länder som inte värnar mänskliga rättigheter.
  • Slå vakt om minoriteters självstyre och egenmakt.

VÅR POLITIK

Läs om vår politik!

Klimat

Feminism

Antirasism

Migration

Djurrätt

Ekonomi & skatter

Transport

HBTQI

Global rättvisa

Skola

Miljö

Energi & industri

Psykisk ohälsa

Arbetsmarknad

Bostad

SOM SAGT.
DU ÄR VIKTIG!