Vår politik / Ekonomi & skatter

Ekonomi & skatter

VI BEHÖVER EN
NY EKONOMI.

Kapitalismen har skapat skenande ojämlikhet, globalt beroende av kol och olja, orimliga skönhetsideal och ständigt växande stress på jobbet. Tillväxt ska inte prioriteras högre än ekologisk och social hållbarhet. Det är dags att sätta människan först.

Beskatta de rika. Ibland sägs det att skatten i Sverige är för hög, och det kan vara sant i vissa fall. Men för de rikaste är Sverige ett lågskatteland. Vi behöver beskatta dem som äger mer, för att kunna sänka skatten för de som inte äger.

Alla människor har rätt att leva. Trygghetssystemet i Sverige är snårigt och dyrt. Många gånger måste man arbeta närmast heltid för att få bidrag som är till för den som inte kan arbeta. Vi tycker att alla människor har rätt att leva fria. Därför vill vi införa basinkomst.

En ny ekonomi inom planetens gränser. Vi har inte råd att leva över våra tillgångar längre. För att skapa en bättre framtid måste ekonomin bli cirkulär istället för linjär, och den som förstör miljön ska betala för det. Vi måste prioritera hållbarhet över tillväxt.

Vad vill Grön Ungdom?

  • Stoppa vinster i välfärden. Skattepengar ska gå till utbildning, inte till vinster.
  • Beskatta kapital mer, till exempel genom fastighetsskatt, förmögenhetsskatt och liknande. Den som har mycket ska bidra mer.
  • Beskatta arbete mindre, till exempel genom ett höjt grundavdrag. Det ska löna sig att arbeta.
  • Låta skatteintäkter från elproduktion, gruvdrift och andra naturresurser stanna på landsbygden.
  • Införa basinkomst, så att alla har en grundläggande ekonomisk trygghet.

GRÖN UNGDOM TROR
GLOBAL SOLIDARITET.

Läs om vår politik!

Klimat

Antirasism

Feminism

Bostad

Migration

Djurrätt

Ekonomi & skatter

Transport

HBTQI

Global rättvisa

Skola

Miljö

Psykisk ohälsa

Arbetsmarknad

Energi & industri

SOM SAGT.
DU ÄR VIKTIG!