Aktuellt / Chilla med kärnavfallet

Vi måste chilla med kärnavfallet

I 100 000 år ska vi lagra radioaktivt avfall under jorden, i väntan på att farligheten klingar av. Det är något vi måste ta på största allvar, säger David Ling.

Läs om varför regeringen borde dela upp SKB:s ansökan i två, för att kunna hantera frågan om kärnavfall på bästa och mest ansvarsfulla sätt. Vi kan inte stressa fram ett slutförvar.