Aktuellt / Grön ideologi är också röd

"V äger inte frågan om klassklyftor"

På Grön Ungdoms riksårsmöte i mars ska ett nytt politiskt program antas. Det innehåller bland annat avsnitt som positionerar Grön Ungdom i frågor om välfärd, arbetsförhållanden och social rättvisa.

Såhär svarar Grön Ungdoms ena språkrör Aida Badeli på frågan vilket förslag hon själv tycker är viktigast:

– Förutom rätt till heltid och slopad karensdag – inte minst coronakrisen har ju visat hur tydligt det är att deltidsarbete inte är bra för någon förutom för arbetsgivarna – så tycker jag att garantipensionen ska höjas. Vi vill att fler äldre ska ha de bra i livets slutskede, även människor som kommit till Sverige i vuxen ålder, istället för att bli fattigpensionärer.


På frågan om socialism och klimatrörelse kommer smälta samman i framtiden svarar Aida såhär:

– Jag svarar att vår inspirationskälla är de gröna i Tyskland. De har ökat stort och de har gjort det för att de sett att de behöver prata om annat än klimat, om hur hela samhället ska leva, om hur man bryter klassklyftorna. Grön politik handlar om att driva rättvis politik. Och rättvisa handlar om att det ska inte spela någon roll vilken plånbok du har. Du ska inte ärva dina föräldrars ekonomiska utsatthet. Rättvise­politik är en del av den gröna ideologin.