Aktuellt / Grön Ungdoms nya språkrör

Grön Ungdoms nya språkrör

Leon Mc Manus valdes under riksårsmötet till nytt språkrör för Grön Ungdom. Tillsammans med omvalda Rebecka Forsberg kommer han med tydlig vänsterprofil att leda Grön Ungdom framåt.

- Det är en stor ära. Jag vill att GU ska bli ett hem för Sveriges progressiva vänster och att Miljöpartiet ska tuffa till sig. I en tid när SD har makten över regeringen är det viktigare än någonsin att vi blir den stora progressiva motståndsrörelsen mot den här blåbruna regeringen, säger Leon Mc Manus.

Under riksårsmötet valdes också Linn Borseman till ny förbundssekreterare. Tillsammans kommer trion att leda Grön Ungdom under kommande verksamhetsåret.

På riksårsmötet valdes också en ny förbundsstyrelse, internationellt utskott, ombud till MPs kongress, redaktion till medlemstidningen Bladet med mera! Läs mer om alla förtroendevalda och hur du kontaktar dem här.


Från vänster: språkrör Leon Mc Manus, förbundssekreterare Linn Borseman och språkrör Rebecka Forsberg. Foto: Axel Lundholm Ericson.

Politiska beslut

På mötet fattade medlemmarna också beslut om vilken politik Grön Ungdom ska driva gentemot Miljöpartiet och omvärlden. Här är några av besluten som togs under riksårsmötet:

- Att Grön Ungdom ska verka för att MP endast ska ha ett språkrör samt byta namn till De Gröna.

- Att MP ska verka för att behålla befintliga kärnkraftsreaktorer så länge det är säkerhetsmässigt och ekonomiskt försvarbart.

- Att Miljöpartiet ska verka för ökade resurser till forskning inom återanvändning av uttjänt kärnbränsle.

- Att Miljöpartiet ska verka för att lämpliga platser för gruvor med omställningsmetaller kartläggs och att företag som vill etablera gruvor på dessa platser får en kortare tillståndsprocess. Med lämpliga platser förutsätts att man har genomgått alla miljö- och tillståndsprocesser och att samernas rättigheter säkerställs.

- Att Miljöpartiet ska verka för att Sverige ska vara en ledande producent av omställningsmetaller i Europa, men att sametinget ges vetorätt för att förhindra exploatering.

- Att Miljöpartiet verkar för att förbjuda religiösa friskolor.

- Att Miljöpartiet verkar för att stoppa nyetableringen av religiösa friskolor.

- Att MP ska utreda möjligheten att införa vikt som en diskrimineringsgrund.

Läs mer om vad Grön Ungdom tycker här.

Du behövs!

Vill du också bli förtroendevald för Grön Ungdom? Du behövs! Snart kommer alla lokalavdelningar och distrikt i Grön Ungdom hålla årsmöten, och på många platser behövs fler som kandiderar till uppdrag. Hör av dig till din lokalavdelning om du är intresserad.