Aktuellt / Inga gruvor i Gállok

Sossarna älskar gruvor, men samer då?

Gruvverksamhet har alltid en påverkan på miljön där den utförs. Gruvor står för en betydande del av miljöavfallet i Sverige och orsakar alltför ofta allvarliga miljöproblem. Gruvetablering i Gállok är särskilt olämpligt.

Dels för att den mest betydande miljöpåverkan från gruvor är utsläpp av metaller och andra ämnen i vattendrag. I Gállok finns flera sjöar och vattendrag, viktiga för fiske och rekreation men också som dricksvattenresurs. En gruva skulle också hota urskogen i området.

Men framför allt är detta mark som traditionellt brukats av urfolket samerna. En gruvetablering i Gállok skulle påverka samisk kultur kraftigt och försvårar renskötseln. Det planerade etableringsområdet av gruvan kommer att skära av Jåhkågasska sameby i två delar, vilket innebär att renarna inte kommer att kunna vare sig ströva eller flyttas mellan samebyns olika betesområden på traditionellt vis.