Aktuellt / Kvittering vid polisens personkontroller

Vi ska krossa gängen, inte förtroendet för polisen

Bara i år har fler än 30 personer mördats i gängkriminella uppgörelser. Utöver sorg, ilska och förtvivlan så har det lett till en rad politiska förslag om att utöka polisens makt för att komma tillrätta med problemen.

Men kampen mot de kriminella får aldrig leda till att misstro och otrygghet ökar. Parallellt med den växande gängkriminaliteten så vittnar svarta svenskar om att de har diskriminerats av polisen. I rapporten Slumpvis Utvald slår Civil Rights Defenders fast att personer med utländsk bakgrund oftare och på lösare grunder misstänks för brott och kroppsvisiteras av polis än personer med svensk bakgrund. Personer har berättat om hur de stoppats, fått sina id-kort kontrollerade och kroppsvisiterats utan att få veta varför. Polisens uppdrag är att säkerställa den enskildes rättssäkerhet och rättstrygghet. Men för den med mörkare hud blir upplevelsen precis tvärtom.

Att endast ge polisen mer makt, utan att väga upp det med ökad säkerhet för oskyldiga, är fel väg att gå. Vi vill därför att polisen ska behöva ge ett kvitto till varje person de stannar för kontroll, som säger när och varför kontrollen har skett.

Kvitton vid personkontroller skulle göra det obligatoriskt för polisen att informera om varför en person stoppas. Förslaget har flera fördelar. Det skulle öka kvaliteten på polisens arbete, då det säkerställer att varje kontroll bygger på en misstanke om brott som kan straffas med fängelse eller att det finns synnerlig anledning att tro att personkontrollen leder till fynd som har betydelse för brottets utredning. Det säkerställer också att människor inte stoppas av polis enbart på grund av deras ursprung, något som är avgörande för det trygghetsskapande arbetet.

Förslaget skulle också innebära att de personkontroller som faktiskt genomförs får större legitimitet. Att vara oskyldig och bli kroppsvisiterad kan vara obehagligt. Men med ökad förståelse tror vi att förtroendet för polisens arbete förbättras. Lämnas man däremot utan förklaring så ökar risken att missnöjet mot polisen växer. Förslaget är därför inte bara viktigt för den enskildes rättssäkerhet – det är också ett verktyg för att göra polisens arbete så effektivt som möjligt.

Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna har de senaste månaderna lagt fram förslag som skulle slå sönder det redan skadade förtroendet för polisen. Visitationszoner, gryningsräder och skarpskott mot folkmassor hjälper inte polisen. Tvärtom så spär det på polishat och försvårar arbetet med att stoppa gängen.

Förtroende tar lång tid att bygga. Kostnaden för att avstå är dessutom alldeles för hög. Samma polis som är lösningen på ett av våra allra största samhällsproblem kan inte vara medskapare till ett annat. Någon gång i framtiden kommer vi att ha besegrat gängen. Vi behöver ta oss en rejäl funderare på vad vi vill vara för samhälle då. Ett samhälle som krossade gängen och samtidigt höll ihop, eller ett Sverige som slets sönder på vägen?