Aktuellt / Nej till migrationskommittén

Grön Ungdom sågar migrationskommitténs förslag

Den 7 december 2020 lämnade Grön Ungdom in sitt yttrande på betänkandet En långsiktigt hållbar migrationspolitik (SOU 2020:54).

– Vi kan inte acceptera en politik som splittrar familjer, försvårar möjligheten att etablera sig, ökar ojämlikheten och försämrar asylsökandes tillgång till grundläggande samhällsfunktioner, säger Aida Badeli.

Grön Ungdom motsätter sig framförallt tillfälliga uppehållstillstånd som norm, hårda krav för permanenta uppehållstillstånd och en urholkad anhöriginvandring som drabbar HBTQ-personer och kvinnor särskilt hårt. Antalet människor på flykt förändras inte av att vi stänger våra gränser.

– Sverige är ett av världens rikaste länder. Vi kan inte blunda när människor flyr för sina liv. Att ta ansvar, både ur ett medmänskligt och ett långsiktigt perspektiv, innebär att erbjuda trygghet. Det är inte ansvarsfullt att vilja försvåra deras livssituation än mer, säger David Ling.