Aktuellt / Pride 2022

Ge mer resurser till könsbekräftande vård

Årets tema för Stockholm Pride är dags att bekänna färg. De senaste åren har bakslagen för hbtqi-rättigheter blivit allt fler, framförallt märks en tillbakagång gällande transpersoners rättigheter.

Det syns i retorik, ökat hat men också i politiska beslut som ifrågasätter transpersoners existensberättigande. Men vi i den gröna rörelsen har redan bekänt färg och kommer alltid stå upp för något som borde vara självklart. Transrättigheter är mänskliga rättigheter.

Förra våren stoppades hormonbehandlingar för minderåriga patienter med könsdysfori i region Stockholm med undantag för behandlingar i kliniska studier. Socialstyrelsen reviderade nyligen sina riktlinjer för könsbekräftande vård till minderåriga, där man gjort en helomvändning och anser att beläggen för nyttan av könsbekräftande hormonbehandling är för låg.

Men även om det finns kunskapsluckor så pekar mycket på en sak – att könsbekräftande vård ökar hälsan och välmåendet hos transpersoner.

Att folk inte får den vård de behöver leder till flera risker. Förtroendet för vården minskar och det försämrar den psykiska hälsan för de med könsdysfori.

Att det är svårt för unga att få hormonbehandlingar riskerar att leda till att unga tar saken i egna händer och börjar självmedicinera.

Att inte ge könsbekräftande vård medför stora risker och att hindra den är som att hugga av ett huvud från den mytologiska varelsen hydra. När man försöker förhindra en problematik uppstår minst två nya.

Som politiker är det inte ens roll att kritisera sjukvårdens eller myndigheters beslut, men det finns många andra som kan göra och gör det.

Enligt RFSL:s rapport “Vårdpersonalens uppfattning om den könsbekräftande vården” är en stor majoritet av de som jobbar inom vården med könsbekräftande vård kritiska mot beslutet att sluta ge hormonbehandlingar till minderåriga.

De ser den skillnad behandlingen gör och de risker som finns med att inte utföra den. Tyvärr är det dock det beslut som i nuläget gäller.

Det som kan göras är att skjuta till resurser för att göra de studier som nu pågår större. Det skulle leda till att fler som behöver vård får det och att vi snabbare kan gå tillbaka till det normalläge där unga faktiskt får den vård de har rätt till.

Det skulle även förhoppningsvis korta köer och trygga alla delar av den könsbekräftande vården.

Det är dags för fler regionpolitiker att bekänna färg. Tar de ungas mänskliga rättigheter på allvar? I sådana fall bör de lägga mer resurser på den könsbekräftande vården och jobba för att de som behöver hormonbehandlingar verkligen får det. För det handlar om liv.

Det är även dags för dig som läser detta att bekänna färg. Våga stå upp mot transfobin från kollegan eller släktingen, våga stå upp för att transrättigheter är mänskliga rättigheter och våga stå upp för mänskliga rättigheter när du röstar den 11 september. För det handlar om liv.