Aktuellt / Utrota livmoderhalscancer!

Dags att agera. Utrota livmoderhalscancer!

Under våren har Grön Ungdom på lokal och nationell nivå drivit på för att fler av Sveriges regioner ska erbjuda gratis HPV-vaccin till unga kvinnor.

I dag ingår HPV-vaccin i vaccinationsprogrammet för barn under 18 år. Det är bra, men det innebär att det finns en stor grupp unga vuxna som missat chansen att ta del av vaccinet. Vi vill att alla regioner ska erbjuda kvinnor mellan 21-26 år att kostnadsfritt vaccinera sig mot HPV.

Enligt Cancerfonden kan livmoderhalscancer vara utrotat inom en fem år om unga vuxna erbjuds gratis vaccin.

Region Stockholm har redan visat vägen - sedan hösten 2020 erbjuds unga kvinnor kostnadsfria vaccinationer. Men det ska inte spela någon roll var i landet du bor eller hur mycket pengar du har. Alla borde erbjudas vaccin. Övriga regioner behöver följa efter.

Grön Ungdom i Halland kräver gratis HPV-vaccin
Grön Ungdom i Göteborg kräver gratis HPV-vaccin
Grön Ungdom i Helsingborg-Ängelholm kräver gratis HPV-vaccin