Aktuellt / Vi behöver ökad invandring

Sverige behöver öka invandringen - det är fakta

Utan invandring kollapsar välfärden. Det är inget naivt eller verklighetsfrånvänt påstående, utan fakta. Arbetsförmedlingen rapporterade senast 2019 att det behövs en invandring på mellan 30 000 till 50 000 människor per år om Sverige ska kunna upprätthålla välfärden. Med andra ord: vår åldrande befolkning kräver fler som jobbar och betalar skatt för att välfärden ska gå runt.

Grön Ungdom och Miljöpartiet tar frågan om migration och integration på allvar. Därför vill vi se en generös och human migrationspolitik som inte splittrar familjer eller bygger på korta uppehållstillstånd utan trygghet. Vi vill ta ansvar för Sveriges framtid.