Aktuellt / Vinster på kongressen

Grön Ungdoms vinster på MP:s kongress

På Miljöpartiets kongress tog vi fram mängder med bra politik. En hel del hade inte hänt utan Grön Ungdom på plats. Se politiken som Grön Ungdom är särskilt stolt över!

Permanent avskaffat karensavdrag

Att stanna hemma när man är sjuk ska inte vara en klassfråga - alla ska ha råd att krya på sig. Under pandemin avskaffades karensavdraget tillfälligt, och vi vill att det ska vara så även i fortsättningen. Nu driver också MP det.

Stopp för renovräkningar
Ingen ska behöva vräkas från sitt hem på grund av oombedda renoveringar och chockhyror. Därför ska MP nu motverka så kallade renovräkningar, samtidigt som stöden för att investera och rusta hyresrätter stärks.

Permanenta uppehållstillstånd för barn
Alla barn i Sverige ska mötas av trygghet och säkerhet. Därför ska MP fortsatt verka för att alla barn som får uppehållstillstånd i Sverige får permanent uppehållstillstånd i första instans, istället för tillfälliga.

Inga aktiebolag ska driva skolor
Skolan ska vara till för lärande och kunskap, inte för vinster och aktiebolag. Därför ska MP nu kasta ut aktiebolagen från svensk skola.

Protect trans kids
Transpersoner ska erbjudas stöd och vård. Vi och MP vill göra alla identitetshandlingar könsneutrala, att unga transpersoners rätt till vård stärks och att ingen ska behöva stå i långa köer för att påbörja en könsutredning.

Bonus malus för landsbygd
Den som bor i glesbygd förtjänar extra stöd för att ställa om från fossildriven till förnybar bil. Därför ska MP verka för att det införs en särskild glesbygdsbonus för elbilar.

Mer växtbaserad mat
För att klara klimatkrisen måste vi äta mer grönt och mindre kött. Därför ska MP verka för att öka odlingen av grönsaker och baljväxt samt satsa mer på ekologisk jordbruk.

Klimatpositivt skattesystem
Ekonomin styrs till stor del av skattesystemet, men klimatpolitiken har alldeles för litet genomslag i skattepolitiken. Därför ska MP verka för ett nytt skattesystem som utgår ifrån 1,5-gradersmålet i Parisavtalet.