Organisation

Grön Ungdom är en demokratisk organisation som styrs av medlemmarna. Vi bestämmer tillsammans vad vi ska tycka vilka som ska företräda oss. Varje år i februari samlas ombud från hela landet på Riksårsmötet. Där beslutas vårt politiska program, och vi väljer förbundsstyrelsen som leder Grön Ungdom genom året, Internationellt utskottet som jobbar med internationella samarbeten och frågor och en riksvalberedning som rekommenderar vilka som väljs till uppdrag.

Klicka på knapparna nedan för kontakt och information:

Internationella utskottetRiksvalberedningenFörbundsstyrelsen