Internationella utskottet

Grön Ungdoms Internationella utskott koordinerar Grön Ungdoms internationella samarbeten, ordnar kampanjer och diskussionsforum, håller i utbildningar med internationellt innehåll (internt i förbundet och tillsammans med andra ungdomsförbund/aktörer) och mycket mer!

Internationella utskottet består av sex stycken ledamöter plus en internationell sekreterare som även sitter i Förbundsstyrelsen. Ledamöterna i internationella utskottet har alla ansvar för ett visst ansvarsområde – Norden, Europa eller det globala – tillsammans med en annan ledamot.

Vill du att internationella utskottet ska komma till din avdelning eller komma i kontakt med oss av annan anledning? Hör av dig till gu-international@mp.se eller skicka ett meddelande till vår facebooksida. Vi ser fram emot att höra från dig!

International Committé

The International Committée of the Swedish Young Greens  coordinate and initiate international collaborations, organize campaigns and discussion fora, offer education with international content (together with other youth organizations and internally in the organization) and a lot more!

The International Committée consists of six board members and an international secretary who is also part of the Swedish young greens executive committee. The board members all are responsible for one of our focus areas – Scandinavia, Europe and the World – together with another board member.

Do you wanna get in touch with the International Committée? Send an email to gu-international@mp.se or send a message to our facebook page. We look forward to hear from you!