Riksvalberedningen

.

Riksvalberedningen arbetar aktivt under året med att följa förbundets utveckling, finnas närvarande på olika lokalavdelningars möten samt genom att följa förbundsstyrelsens, såväl som andra relevanta gruppers, arbete. Riksvalberedningen gör intervjuer med samtliga kandidater, och föreslår vilka personer de ser är mest lämpade för att sitta på Grön Ungdoms olika uppdrag. Deras förslag är till för att medlemmarna ska kunna fatta ett så välgrundat beslut som möjligt.

Riksvalberedningens sammankallande heter Petra Elf och nås på petra.elf@mp.se

Tveka inte att höra av dig om du har några som helst frågor eller funderingar!