Grön Ungdom tror på global solidaritet. På den här sidan hittar du en kortare sammanfattning av vår politik, om du är nyfiken på mer kan du läsa hela vårt politiska program här.

Läs mer om Miljöpartiets politik

Klimat

Jorden är till för alla varelser. Vi måste sluta utnyttja naturen på bekostnad av människor i fattigare delar av världen och framtida generationer. Hela världen tittar just nu på Sverige. Vi är de som visar vägen i den gröna omställningen. Det ska vi fortsätta göra. Vi vill att Sverige ska vara fossilfritt, att tågräls rullas ut över hela landet och att de som släpper ut ska betala för sig.

Feminism

I Sverige får du olika bra liv beroende på ditt kön. Kvinnor får sämre lön och utsätts för sexuellt våld. Transpersoner drabbas av hatbrott och dålig sjukvård. Det vill vi förändra! Vi vill ta bort åldersgränserna för att korrigera sitt kön, ge mer pengar till kvinnojourer och sänka arbetstiden i slitsamma kvinnodominerade yrken.

Lika möjligheter

Rasism, homofobi, transfobi och funkofobi gör att många människor i Sverige inte får sina mänskliga rättigheter tillgodosedda. Dessa människor utsätts för våld, väljs bort på arbetsmarknaden, mår sämre och kan inte vistas tryggt i offentliga rum eller på nätet. Vi vill ge polisen mer resurser för att motverka hatbrott, införa ett tredje juridiskt kön och ha mer normkritik i skolan.

Migration

Vi är stolta över att Sverige är ett land dit människor söker sig. Lagarna som begränsar människor från att söka och få asyl måste bort, och vi ska ta emot ännu fler individer än tidigare. Vi ska ligga på andra länder och visa att det är möjligt. Människor väljer inte var de föds, men människor ska få välja var de vill bo. Vi vill ta emot fler flyktingar, återinföra permanenta uppehållstillstånd och hitta lagliga sätt för människor att ta sig till Sverige.

Etablering

Vi vill att du ska ha samma möjligheter till ett bra liv oavsett om du föddes här eller om du flydde hit. Du ska få bra tillgång till utbildning, vård och kunna få en egen försörjning. Många som flytt bär på trauman och behöver bra vård för att bearbeta den. Det ska vara lätt att lära sig svenska och den som har utbildning ska kunna jobba med det även i Sverige. Vi vill ge bra traumavård, utbildning och bostäder till de som kommit hit.

Infrastruktur

Vi vill bygga städer som är täta, växer på höjden och har många grönområden och parker. I framtidens stad finns inget behov av bilen. När bilarna försvinner finns det plats för roligare saker: bostäder, cykelvägar, torg och uteserveringar! Bostadsbristen måste bort. Vi vill ha höghastighetståg mellan städerna, fler hyresrätter och mer kollektivtrafik.