Aktuellt / Rapportlansering: Grön i Sverige

Grön i Sverige – en rapport av Nadja Vinberg

Hur kan vi minska utanförskapet och ge fler människor en chans på arbetsmarknaden? Genom grön etableringspolitik! Välkommen att läsa Grön Ungdoms rapport 2022 "Grön i Sverige – att riva murarna på arbetsmarknaden", skriven av Nadja Vinberg.

I rapporten lyfter Nadja Vinberg 10 förslag som kan underlätta flyktingars etablering på arbetsmarknaden. Till exempel beskrivs hur vi kan förbättra de grundläggande förutsättningarna för flyktingar genom att uppdatera bidrag och stöd och hur vi kan reformera SFI genom långsiktiga satsningar på kombinationsutbildningar. Läs om dessa förslag och många fler i rapporten!